2008-05-21

Kuidas arvad Sina? (arvamus arvamisest)

Siin blogipotis avaldame me kõik ju pelgalt oma isiklikke arvamusi.
Või arvab mõni teisiti?
Kõiki mõtteavaldusi peakski alustama nii- "aga mina arvan..."

Mina arvan, et Eesti peaks nüüd küll Eurovisiooniga lõpetama. Liiati, kui tuleb või on juba käes majanduslangus ja rahadega on lood pahad. See raha (miljonid?) suunatagu rahvuslikku televisiooni, tehtagu selle raha eest laululahinguid või omalaulude konkursse. Meie kuldaeg sai lõplikult mööda pärast üht ja ainukest võitu aastal ....?
Juhan Paadam jt, loobuge tühiponnistustest ja raha raiskamisest asja peale, milles me oleme absoluutselt edutud!
On ju näha, et seal (Euroopas) meie laulud üldse ei meeldi, saadame sinna siis kas ilusaid või koledaid laule, noori või vanu lauljaid, mehi või naisi. Kaua me laseme ennast alaväärsena tunda ja kotime oma esindajaid?! Kahju ju hakkab...

Ega Albikära Antsu moodi tegutsedes ka kuhugi jõua.


Nüüd ma arvan natuke ka blogide konkursi kohta (kui tohib). Mõte on ilus, aga kuidas ikka neid "paremaid" siis välja selgitada. Puuduvad kriteeriumid. Ühtki asja ei saa ju hinnata, kui ei ole teada, mida hinnatakse ja kuidas hinnatakse (mitu punkti mille eest).
Seepärast tundub mulle, et kõik head ideed tuleks üles korjata ja siis teha üks õige hindamisjuhend. Ja mitte nimetada blogisid headeks /halbadeks, vaid populaarseteks ja elitaarseteks. Või kuidagi kolmatmoodi.
Kategooriad peaks olema võrdlemisi kitsad ja konkreetsed, iga blogi võiks kandideerida ainult ühes kategoorias. Eelvoorust võiksid teise vooru minna enim hääli ja/või tähelepanu saanud blogid, kus siis asuks hindama/hääletama rahvas.
Esimeses voorus võiks hindajaks olla suhteliselt laiapõhjaline žürii, keda ei saaks "onupojapoliitikas" süüdistada.
Selge, et rahvas hindab "valesti", aga siis ei ole vähemasti võimalik "arvajaid"* süüdistada.

Nii arvan mina. Nagu sõnumitoojat ei sobi maha lüüa, nii ka ei tasuks materdada arvajat**. Tal on ju üksnes (pelgalt) oma arvamus, mida ta esindab. Siin oma blogis ja mujalgi.
Mul on veel mitu oma arvamust, aga jäägu need edaspidiseks.

* kitsamas tähenduses
** laiemas tähenduses

2 comments:

Segasumma Saara said...

Üldiselt ma jagan sinu arvamusi.

Ingrid said...

Et arvamus arvamisest?
Ma arvan, et oma blogile hinnangu andmisest on huvitatud noored ja need, kes kirjutavad oma blogi teistele, s.o. lugejatele ja seega hoolivad positiivsest vastukajast..
Mind ei huvita mingi arvamus minu blogi kohta. Kirjutan blogi lihtsalt endale ja oma perele ajaviiteks, selleks, et õppida pisutki arvutiasjandust ja et oma mõningaid mõtteid visuaalselt näha.