2011-04-25

Täna oli viimane klassikaline lõpukirjand!?

1. Minu Eesti

2. Sotsiaalmeedia mõjust inimsuhetele

3. Ühiskonna arengu võti on haridus

4. Elu mõte on üksteisele tuge pakkuda (Iiri vanasõna)

5. Igal ajal on oma nägu

6. „Kui palju on asju, mida ma ei vaja.“ (Sokrates)

7. „Ajaloost õpime seda, et inimene ei õpi ajaloost.“ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

8. Kultuur meis ja meie ümber

9. Kuidas kirjandus on mõjutanud minu tõekspidamisi?

10. „Eesmärk on see, mis annab elule tähenduse.” (Theodore Parker)

Lugesin delfist lugupeetud kirjanike arvamusi kirjanditeemade kohta. Kommentaare ka muidugi. Kirjanikele (Berg, Õnnepalu, Kivirähk) tundusid teemad laialivalguvad, lamedad ja abituriente alahindavad. Igaüks võib proovida, kuidas oleks kirjutada 6 tunni jooksul 600-800 sõna arutlevat arukat teksti.

Uut tüüpi eksam on kollitanud ammuilma. Järgmisel kevadel on ta siis kohal. Märt Hennoste võit.

No comments: